2022-01-28

PLANY, NASZE PLANY NA BIEŻĄCY 2022 ROK

foto -PLANY, NASZE PLANY NA BIEŻĄCY 2022 ROK
Wielu podsumowywało ubiegły rok w końcu grudnia czy początkiem stycznia, my zaś wolimy napisać o naszych planach na rok 2022.
Trwają zaawansowane prace nad:

tomem 11 - Reprezentacja Polski 1933-1939, część 2, Mecze - Fotografie - Pamiątki
tomem 12 - Encyklopedia klubów sportowych działających na ziemiach polskich do 1939 roku, część 1, Pomorze i Gdańsk
tomem 13 - Rocznik Piłkarski 1919-1921 Polska - Europa - Świat
albumem - Łódzki Klub Sportowy piłka nożna 1908-1939. Fotografie - Dokumenty - Pamiątki

Zawartości 3 z nich mogą się Czytelnicy książek z serii Historia Sportu domyślać, gdyż publikacje o podobnych tytułach były już przez nas wydawane.

Dziś uchylamy rąbka tajemnicy dotyczącej tomu nr 12, prezentując obszerne fragmenty Wstępu do publikacji, której autorem jest Zbigniew Malinowski.

...12 tom Historii Sportu - Encyklopedia klubów sportowych działających na ziemiach polskich do 1939 roku to dzieło monumentalne...

...Komputerowy rękopis tej niezwykle pracochłonnej i niezwykle szczegółowej pracy to ponad 4500 stron. Opisuje on i bogato ilustruje w kolorze (odznaki, legitymacje, żetony, logotypy, okładki publikacji, pisma klubowe, pieczątki, plakiety, nagrodówki, pocztówki, zdjęcia, medale, plakaty, sprawozdania, sztandary, dyplomy, statuty, wycinki prasowe ect.) wszystkie kluby i organizacje sportowe od połowy XIX wieku aż do 1 września 1939 roku, które działały na obszarze geograficznym II Rzeczpospolitej Polskiej...

...Wydanie, ze względu na obszerność i bogactwo materiału, które swym zasięgiem obejmuje 16 województw... ...oraz tereny Wolnego Miasta Gdańska i Zaolzia, podzielone zostało docelowo na około 9 części...

...Obejmuje on ponad 41000 (haseł) klubów i organizacji sportowych, w których uprawiano jakąkolwiek dyscyplinę sportową, w tym tak egzotyczne dla przeciętnego śmiertelnika dyscypliny sportowe jak m.in. gimnastyka, strzelectwo, szybownictwo, kręglarstwo, palant, pięstówka, hazena...

... Zawiera wszystkie kluby mniejszości narodowych: żydowskiej (ok. 1400), niemieckiej czy ukraińskiej. Także te, które już w odrodzonej i scalonej z trzech zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego niepodległej Polsce zmieniały swą nazwę, w ten sposób się spolszczając...

...Oprócz klubów które były zarejestrowane w sposób oficjalny w danych urzędach i biorących czynny udział w zawodach organizowanych przez poszczególne okręgowe związki sportowe, publikacja opisuje wszelkie inne zorganizowane formy klubów: szkolnych, amatorskich oraz organizacji harcerskich i skautowych, w których uprawiono jakąś dyscyplinę sportową...

My dziś z dumą możemy powiedzieć, ta tytaniczna ponad 30-letnia praca, zostanie wreszcie wydana drukiem! Warto to było czekać...

Pierwsze rozdziały tomów nr 12 i 13 są już w składzie komputerowym.

PATRONI MEDIALNI nad serią HISTORIA SPORTU
Muzeum Sportu
Czwórka
pzpn
www.90minut-pl
PiłkaNożna.pl
Sport.TVP.pl
Retro-futbol.pl
 • retro 1
 • retro 2
 • retro 3
 • retro4
 • retro 5
 • retro 6
 • retro 7
 • retro 8
 • retro 9
 • retro10
 • retro 11
 • retro 12
 • retro 13
 • retro 14
 • retro 15
 • retro 16
 • retro 17
 • retro 18
 • retro 19
 • retro 20
 • retro 21
 • retro 22
 • retro 23
 • retro 24
 • retro 25
 • retro 26
 • retro 27
 • retro 28
 • retro 29
 • retro 30
 • retro 31
 • retro 32
 • retro 33
 • retro 34
 • retro 35
 • retro 36
 • retro 37
 • retro 38
 • retro 39
 • retro 40

O... nas

"Historia Sportu" - to cykl publikacji dotyczący historii polskiego sportu, a w szczególności piłki nożnej. Pomysłodawcami i głównymi autorami tej serii są członkowie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej: Piotr Chomicki z Gdyni i Leszek Śledziona z Mielca.
KONTAKT:
zadzwoń